index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 2152


  
  poone
   سلام فهرستی از مهم ترین کتاب ها برای ازمون ارشد رشته کارگردانی نمایش می خواستم...

روی اینترنت نتونستم چنین فهرستی پیدا کنم اگر کسی کمکم کنه ممنون می شم.

تاریخ ثبت : 1394/01/13     

    موضوع :