index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 3950


  
  مهمان
   پسرم به شدت به ترقه بازی علاقه داره چطوری با این قضیه برخورد کنم؟

می ترسم زیاد مخالفت کنم چون ممکنه با دوستاش این کارو بکنه. اما هر کار می کنم از سرش نمی افته.

تاریخ ثبت : 1393/12/20     

    موضوع :