index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 2564


  
  مهمان
   در مورد دانشگاه پیام نور می خواستم بدونم از نظر کیفیت چقدر با دانشگاه های دیگه فرق داره؟

حالت فراگیر و شرکت از طریق کنکور سراسری چقدر با هم فرق داره؟ اصلا می ارزه وقتمو بذارم برای تحصیل در این دانشگاه؟

تاریخ ثبت : 1393/12/16     

    موضوع :