index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 4376


  
  مهمان
   می خوام یه قرارداد دستی بنویسم. اما نمیدونم باید چطور بنویسم و مفاد آن به چه چیز هایی اشاره کنه؟ اصلا فرمت قرارداد نوشتن را نمیدونم

اگه لازمه ،باید بگم این قرار داد اجاره خانه است.

تاریخ ثبت : 1393/11/26     

    موضوع :