index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 2547


  
  مهمان
   متاسفانه در یادگیری زبان خیلی مشکل دارم.

هر کار می کنم لغت یادم نمی مونه و اونایی هم که بلد شدم را نمی تونم در موقعیت مناسب استفاده کنم. نمی دونم باید از چه راهکاری استفاده کنم! آیا کسی با مشکل من مواجه بوده؟

تاریخ ثبت : 1393/11/19     

    موضوع :