index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 3369


  
  فهیما
   چرا عشق این قدر زود تمام می شود؟

همیشه در ابتدای یک رابطه عشقی عمیق میان دو نفر وجود دارد ولی در اغلب موارد چه زمانی که این عشق به ازدواج منجر شود و چه زمانی که در حد دوستی بماند یا رابطه قطع شود در هر صورت عشق بعد از مدتی رنگ می بازد اگر نگوییم جای خود را به نفرت و کینه می دهد آیا این ماهیت عشق است و چاره ای ندارد یا به خاطر اشتباهات انسانی است. چطور می شود رابطه عاشقانه را حفظ کرد؟

تاریخ ثبت : 1393/10/07     

    موضوع :