index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 3564


  
  سعید
   موانع توسعه در ایران چیست ؟ چه عواملی باعث شده اند که ایران هنوز جز کشورهای توسعه یافته نباشه . ممنونم از پاسخگویی تون

تاریخ ثبت : 1393/10/06     

    موضوع :