index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 3216


  
  زهره
   چرا سهم زنان در عرصه سیاست ایران پایین است؟ به غیر چند نماینده مجلس که تعدادشان بسیار کمتر از نمایندگان مردان است، تقریبا در هیچ جایگاهی دارای قدرت نیستند.

.

تاریخ ثبت : 1393/08/12     

    موضوع :