index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 1709


   چرا اینقد بی حوصله ام؟

گاهی به حدی بی حوصله می شوم که امکان شرکت در هیچ کار و بحث و تبادل نظری برایم امکان نیست. نمیدانم آیا منشا فیزکی دارد یا روانی. در این مواقع تنهایی را ترجیح می دهم. این مساله ارتباط با اطرافیانم را بغرنج کرده چون فکر می کنند که من با آنها مشکل دارم. لطفا راهنمایی فرمایید.

تاریخ ثبت : 1393/07/06     

    موضوع :