index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 5880


  
  نرگس
   دختر 11ساله ای دارم که بسیار باهوش،کنجکاو وبازیگوشه و بخاطر بازیگوشی بیش از اندازه ای که داره با افت تحصیلی مواجهه این مسئله باعث شده که میونه

من و همسرم از لحاظ عاطفی به هم بخوره طوریکه در بسیاری از مواقع تو خونه باهم دعوا و مرافعه داریم، بنظرتون چیکار کنم؟ممنون

تاریخ ثبت : 1393/10/18     

    موضوع :