index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 4334


  
  الی
   تکلیف ملکی که شریکی خریده شده ، چیست؟

سلام ، ما ملکی رو با همکار شوهرم شریکی خریده ایم .می خواستم ببینم ایا ایشان میتوانند هر وقت خواستند خانه رو بفروشند. چهار و نیم دنگش برای ماست و یک و نیم دنگ برای اوست. ما میخواهیم در ان خانه زندگی کنیم میترسم برای مان درد سر درست بشود...آشنایان همه میگویند ملک را بفروشید . لطفا راهنمایی کنید.

تاریخ ثبت : 1393/10/10     

    موضوع :