index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 4880


  
  مطهره
   پدیده اسید پاشی

سوال من از دوستان حاضر در این سایت اینه که با توجه به تعداد موارد اسیدپاشی با قصد و نیت های مختلف به نظر می رسه این اقدام تبدیل به یک فرهنگ شده خواه برای انتقام جویی یا تنبیه یا تذکر یا... اما سوال؛ رواج این مسئله در جامعه به چه معناست؟ آیا کسی از دوستان می تونه یه تحلیل قابل قبول ارائه بده. آیا اصلا یک اسیدپاش مورد بررسی روانشناختی قرار گرفته؟

تاریخ ثبت : 1393/09/26     

    موضوع :