index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 3464


   سه ماه است که من و همسرم بعد از 2 سال زندگی از هم جدا شدیم. در طول این مدت شرایط خیلی سختی داشتم و روحیه ام را از دست داده ام، هنوز فکر می کنم این زندگی می توانست ادامه داشته باشد، باید چه کنم؟

تاریخ ثبت : 1393/08/13     

    موضوع :