index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 6358


   می دانم شوهرم با کس دیگری نیست اما متاسفانه چشم چرانی می کند.

نمی توانم بفهمم آیا این چشم چرانی به معنای ارضا نشدن است یا فقط یک عادت بد روانی است؟

تاریخ ثبت : 1393/08/12     

    موضوع :