index.php index.php index.php index.php
کاربران برتر
لادن نام : لادن
تاریخ ثبت نام : 1393/04/22
امتیاز : 990

man نام : شخصیه
تاریخ ثبت نام : 1393/04/04
امتیاز : 965

احمد نام : موسوی
تاریخ ثبت نام : 1393/09/23
امتیاز : 950

poone نام : poone
تاریخ ثبت نام : 1393/09/01
امتیاز : 845

نعمتی نام : منیژه نعمتی
تاریخ ثبت نام : 1393/04/19
امتیاز : 775

بیشتر
بازدید 3160


   فرزندم وقت زیادی را صرف اینترنت می کند.

فرزندم زمان زیادی را در اینترنت سپری می کند، بلافاصله تا از مدرسه به خانه می رسد به فکر روشن کردن کامپیوتر است این مسئله حتی در غذا خوردنش تاثیر بدی گذاشته، چطور می توانم برایش جایگزین پیدا کنم و اعتیادش را تحت کنترل در بیاورم؟

تاریخ ثبت : 1393/07/10     

    موضوع :